Uolo

با شماره های بین المللی مشکوک تماس نگیرید!

شاید برای برخی از شما که درحال خواندن یک مقاله هستید قبلاً یا شاید در آینده پیش بیاید که یک شماره بین المللی ناشناس با شما تماس بگیرد و قطع کند!
اگر شما بعد از دیدن این تماس با آن تماس بگیرد شما یک قربانی هستید که هزینه هنگفت تماس با آن شماره بین المللی را باید متقبل شوید.

در کل قضیه از این قرار است که فرد مهاجم با چند شماره پرمیوم(شماره هایی که برای کارهای خاصی ایجاد و هزینه تماس با آنها بصورت معمولی محاسبه میشن) بصورت تصادفی و رندوم به شماره هایی در سراسر دنیا تماس میگیرن و بلافاصله تماس را قطع میکنند تا کاربر را کنجکاو کنند که با خود بگوید “چرا با من این شماره خارج از کشور تماس گرفته است، حتما دلیلی داشته!“.
در صورتی که قربانی با آن شماره مهاجم تماس بگیرد مهاجم سعی میکند کاربر را با صدای از قبل ضبط شده مجاب به ادامه تماس و مکالمه کند(معمولاً قربانیان با وعده برنده شدن گول این افراد را میخورند). اگر کاربر مکالمه را ادامه دهد، او از سوی مهاجم هزینه بیشتری متحمل میشود و مجبور به پرداخت این هزینه گزاف است.

و در پایان اگر با شما با شماره بین الملی و خارج از کشور تماس گرفته شد که برای شما ناشناس بودند به هیچ عنوان با آنها تماس نگیرید زیرا ممکن است شما قربانی این مهاجمان شوید 🙂

اضافه کردن نظر

تکنولوژی