Uolo

جاوا یا کاتلین؟

این سوال حتما سوال کسانی خواهد بود که در با زبان جاوا برای اندروید کدنویسی میکنند، شاید درصد کمی از مبتدی ها به این سوال زیاد توجه کنند ولی در کل سوال هر برنامه نویسی اندرویدی هست چه مبتدی و چه حرفه ای، درکل همین اول مقاله بگویم که اصلاً هیچ تفاوتی بین سرعت برنامه ای که با زبان جاوا یا کاتلین کدنویسی شده وجود ندارد و هر دو یکسان هستند(ولی یکم کاتلین سرعت بیشتری در هنگام اجرا شدن دارد).

در اولیل کار اندروید جاوا زبان رسمی اندروید شناخته شد و بعد از مدتی پدرش(یعنی گوگل) زبان کاتلین را هم به عنوان زبان دیگر کدنویسی فرزندش(یعنی اندروید) انتخاب کرد ولی کاتلین خود از کتابخانه جاوا استفاده میکند، حال مسئله این است که کدام زبان برتری نسبت به دیگری دارد.

همان طور که در مقاله “بیسیک یا جاوا” به شما گفتیم جاوا زبان سخت و پیچیده ای است ولی کاتلین برعکس جاوا زبان بسیار ساده است که هر کاربری که بخواهد آن را افرا بگیرید زمان آن خیلی زودتر از یادگیری جاوا تمام میشود(منظور از تمام شدن این نیست که کل زبان را یاد میگیرد زیرا هر زبان برنامه نویسی هر روز در حال گسترش هست و هیچ کس، حتی سازندگان آنها هم ادعای یادگیری آن زبان را بطور کامل ندارند).

تعداد خط کدنویسی با جاوا زیاد است ولی در کاتلین اینطور نیست و کدها مختصر و خطهای آن بسیار کمتر از جاوا خواهد بود.

درپایان این مقاله هم بگویم که شما بین این دو زبان با هر زبانی که دوست دارید برای اندروید کدنویسی کنید، ولی سعی کنید همیشه بروز باشید و کاتلین را هم فرا بگیرید ضرری ندارد 🙂

اضافه کردن نظر

تکنولوژی